หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

หลวงปู่สมชาย

 

 

  • ประวัติ
  • หนังสือ
  • ฟังธรรม
  • วีดีโอ
  • คิดถึงหลวงปู่

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู เวลาเที่ยงวัน ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในตระกูลที่เป็น ชาวฮินดู หลวงปู่สมชาย เป็นบุตรคนที่ 2 ของโยมบิดาชื่อ "สอน มติยาภักดิ์" โยมมารดา "บุญ มติยาภักดิ์" โยมมารดาของท่านเป็นบุตรตรีคนเล็กของ คุณหลวง เสนา ผู้นำศาสนาพราหมณ์ ในท้องถิ่นนั้น หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเพียง 2 คน คือ 1. นายหนู มติยาภักดิ์ 2. หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงปู่สมชายได้ถือกำเนิดในสกุลของศาสนาพราหมณ์ วันที่หลวงปู่สมชาย กำเนิดนั้น เป็นวันตรงกับเวลาประกอบพิธีทางศาสนา พอเริ่มขบวนแห่ มารดาของท่านให้กำเนิดท่าน ซึ่งทำให้พิธีการทางศาสนาที่กำลังกระทำอยู่ ต้องหยุดชะงักลงด้วยนิมิตหมายอันนี้ คุณตาหรือคุณหลวงเสนาจึงได้ทำนาย ไว้ว่า "หลวงปู่สมชาย จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูล" และก็ เป็นไปตามนั้น เพราะท่านมีความสนใจในธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่าน ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก โดยท่านมีอุปนิสัยในทางธรรม
ตั้งแต่อายุ 16 ปี ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในทางฆราวาส จนถึงอายุ 19 ปี ด้วยความ เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของโลก ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย และ เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เที่ยง ท่านจึงคิดที่จะสละเพศฆราวาสออกบวชใน บวรพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์

ท่านได้บรรพชาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก อายุ 19 ปี ณ อุโบสถวัดเหนือ อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด ดยมีท่านเจ้าคุณ พระโพธิญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุตเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถร เมื่อปลายปี พ.ศ.2487 ที่ วัดป่าบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ท่านได้ทำการ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีโพนเมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโลเถร) เป็น พระอุปัชฌาย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่กล่าวมา ั้งหมดล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่นทั้งสิ้น โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์นั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ของ หลวงปู่ฝั้น อาจาโรอีกด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็นทั้งลูกศิษย์ หลานศิษย์และเหลนศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภายหลังจากได้ อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลังจากประพฤติปฏิบัติธรรม จนเกิดซาบซึ้งใน พระศาสนาพอสมควรแล้ว ท่านได้นำเอาธรรมะไปอบรมสั่ง สอนประชาชน ในท้องถิ่นเดิมของท่าน ปัจจุบันหันมานับถือพุทธศาสนาจนหมดสิ้น (ประสงค์อ่านต่อ โหลดได้ที่หน้าของดาวน์โหลดหนังสือ)

หนังสือชีวประวัติ พระวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
หนังสือแนะวิธีทำสมาธิ
หนังสือ รวมพระธรรม หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

(กำลังปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อวีดีโอ สามารถฟังและดาวน์โหลดได้ นามสกุล flv เปิดกับโปรแกรม flash player
๑. พิธีกรรายการพุทธประทีป กราบเรียนถามหลวงปู่ เรื่อง อานิสงส์ของบุญ
๒. หลวงปู่ปรารภเรื่อง ระลึกชาติได้ เคยเป็นฤาษีอยู่ที่เขาสุกิมแ่ห่งนี้
๓. ชีวประวัติ พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
๔. ประวัติวัดเขาสุกิม
๕. ประวัติวัดเขาสุกิม (ใหม่)
๖. ประวัติความเป็นมาและความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเจดีย์ (พ.ศ.๒๕๔๙)
๗. เรื่องปาฏิหาริย์ เล่าประสบการณ์โดย นายปัญญา ศรีรัตนาฆร (สมัยเมื่อยังบวชอยู่) ๑
๘. เรื่องปาฏิหาริย์ เล่าประสบการณ์โดย นายปัญญา ศรีรัตนาฆร (สมัยเมื่อยังบวชอยู่) ๒

 

Get Flash to see this player.

คุณปัญญา ศรีรัตนาฆร (เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ ๑ เดือน) เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ ที่เคยได้ช่วยเหลือไว้มากมาย

วีดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์และเทิดทูนบูชาในบุญบารมีความดีและความเมตตาของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม หากมีความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำขอน้อมรับความผิดไว้ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
                อนึ่งเรื่องปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ขององค์หลวงปู่ ได้มีการเล่าขานในหมุ่ลูกศิษย์มานานแล้ว แต่องค์หลวงปู่ไม่ต้องการให้เผยแพร่มากนัก เพราะเหตุว่า จะทำให้ผู้คนสนใจและหลั่งไหลมาเพื่อจะทดสอบในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่านทำให้เป็นสิ่งขัดขวางต่อการบำเพ็ญ และหลงลืมหลักคำสอนที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา
                แต่บัดนี้ กาลเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงคราวที่หลวงปู่ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้ว เหล่าศิษยานุศิษย์จึงเห็นสมควรพร้อมใจกันเล่าขานเรื่องราวต่าง ๆที่ได้ประสบมากับตัวเองจริง ๆ จึงเป็นที่มาของเรื่องปาฏิหาริย์