ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์ พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี
ณ วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
กว้าง 99 เมตร สูง 119 เมตร

เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอัครสาวก และเ ghostwriter-agent ป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก 3 ภาษา ฯลฯ.
ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับพระธรรมคำสอนที่เป็นเอกในโลก สืบทอดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ต่อไป

วัดเขาสุกิมนี้ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มและสร้างสรรค์ภูเขาซึ่งเป็นป่าดงดิบ ให้เป็นวัดที่ร่มริ่น
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม เณรและผู้ที่สนใจปฏิบัติกรรมฐาน เป็นสถานที่ทัศนาการของประ proofread online ชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในเวลา 30 ปีเศษ

สำหรับศรัทธาที่อยู่ไกล สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธ.กสิกรไทย สาขา โรบินสัน จันทบุรี
วัเขาสุ กิม (กองทุนสร้างเจดีย์ )  เลขที่  528-2-17999-9
วัด เขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โทร. 084-866-6709,084-130-0929,087-608-2444  ครูบา ปราโมท์

www.watkhaosukim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>